Bezazotowe związki wyciągowe 

Bezazotowe związki wyciągowe (NFE) to nic innego jak ekstrakt wolny od azotu.