Lizyna
Co to jest lizyna?
Jest niezbędnym aminokwasem i jest zaliczana do aminokwasów ketogennych i zawiera długi, dodatnio naładowany łańcuch boczny. Lizyna pokarmowa jest wchłaniana przez transporter dwuzasadowych aminokwasów w jelicie cienkim (szczególnie w jelicie czczym), a z osocza jest aktywnie wchłaniana ponownie w kanaliku proksymalnym nerki.

Dlaczego to jest ważne?
Lizyna i związki zawierające lizynę, takie jak hydroksylizyna występująca w kolagenie; odgrywają ważną rolę w strukturze drugorzędowej białek; dodatnio naładowany łańcuch boczny jest używany do wiązania z innymi cząsteczkami, takimi jak DNA podczas replikacji; a acetylacja lizyny również odgrywa rolę w regulacji metabolizmu komórkowego. Odziedziczone defekty transportera dla aminokwasów dwuzasadowych mogą skutkować słabą absorpcją lizyny (jak również innych aminokwasów dwuzasadowych cystyną, ornityną i argininą) z błony śluzowej jelita oraz słabą reabsorpcją lizyny osocza w kanalikach nerkowych.

Role w ciele
Odgrywa kluczową rolę w określaniu struktury drugorzędowej białek. Jest prekursorem hydroksylizyny, kluczowego składnika kolagenu, oraz karnityny, która odgrywa ważną rolę w metabolizmie energetycznym, transportując kwasy tłuszczowe do mitochondriów.