Magnez 

Co to jest ?
Magnez jest mineralne, które jest drugim najczęściej kation (jon dodatni) w płynie wewnątrzkomórkowego po potasie. Drugie główne miejsce jego magazynowania znajduje się w kościach, gdzie znajduje się około 50% magnezu w organizmie. Podobnie jak inne minerały, magnez jest metalem reaktywnym, który nie występuje w stanie wolnym w naturze, ale łączy się z innymi pierwiastkami, tworząc sole.

Dlaczego to jest ważne?
Magnez jest ważnym kofaktorem w reakcjach enzymatycznych zaangażowanych w główne szlaki metaboliczne. Przykłady obejmują te związane z oddychaniem komórkowym i przenoszeniem fosforanu między trifosforanem adenozyny (ATP), difosforanem (ADP) i monofosforanem (AMP). Jest również istotne znaczenie dla normalnego nerwów, mięśni i serca funkcji i tworzenia tkanki kostnej.

Role w ciele
Chociaż duże ilości magnezu są gromadzone w kościach, nie jest on łatwo mobilizowany jako rezerwa dla zwierzęcia, gdy podaż magnezu w diecie jest niewystarczająca. Wchłanianie magnezu odbywa się w procesie aktywnego transportu, ale pasywna dyfuzja z przewodu pokarmowego może wystąpić, jeśli występuje gradient stężenia od światła przewodu pokarmowego do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Magnez pozakomórkowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nerwów. Powszechną oznaką niedoboru magnezu jest nadpobudliwość spowodowana zmniejszeniem potencjału spoczynkowego błony nerwowej, co pozwala na przedwczesne wyzwolenie potencjału czynnościowego.