Potas

Co to jest ?
Potas jest ósmym najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w organizmie i jest drugim najbardziej obficie kation (jon dodatni) po wapniu. W największych ilościach znajduje się w płynie wewnątrzkomórkowym – znajduje się tu około 90% potasu w organizmie i stanowi on około 75% kationów w komórkach organizmu. Mniejsze ilości znajdują się w kości, osoczu, płynie śródmiąższowym i tkance łącznej. Jest bardzo silnym metalem redukującym i dlatego nie występuje w stanie wolnym w naturze, ale łączy się z innymi pierwiastkami w celu wytworzenia soli.

Dlaczego to jest ważne?
Potas pełni wiele funkcji, zwłaszcza w regulacji kwasowo-zasadowej, przekazywaniu impulsów nerwowych, skurczu mięśni oraz transporcie dwutlenku węgla i tlenu. Jest także aktywatorem lub kofaktorem w wielu reakcjach enzymatycznych.

Role w ciele
Potas w komórkach oddziałuje z sodem na zewnątrz komórek, tworząc gradient stężenia, który utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową i ułatwia aktywność elektryczną i chemiczną. Wyjaśnia to jego znaczenie w impulsach nerwowych i skurczach mięśni oraz jego rolę w prawidłowej czynności serca. Bierze również udział w syntezie białek i wychwytywaniu aminokwasów. Gradient transkomórkowy potasowo-sodowy jest aktywnie utrzymywany przez zależny od energii system, który napędza pompy komórkowe odpowiedzialne za transport jonów potasu i sodu.