Składniki analityczne

„Składniki analityczne” to typowa analiza składników pokarmowych. W Europie należy zadeklarować typową (przybliżoną) analizę. Jest to typowy poziom składników odżywczych uzyskany na podstawie wyników analizy kilku próbek. Innymi słowy, typowa analiza podaje poziomy składników odżywczych znajdujących się w rzeczywistej żywności. W przypadku karmy dla psów i kotów obowiązkowe jest podanie następujących składników odżywczych:

Białko surowe
Surowe oleje i tłuszcze
Włókno surowe
Popiół surowy
Wilgotność

Deklaracja składników odżywczych, takich jak wapńfosfor, sódmagnez (Minerałów) i inne składniki odżywczych jest opcjonalna.

My dodatkowo informujemy, ile jest: Bezazotowych związków wyciągowych (NFE)Energia metabolicznej,Omega-3Omega-6 .

Jednak wszystkie składniki odżywcze muszą być zadeklarowane, na co my zwraca uwagę w postaci obrazu, ikony lub słów, np. informując, że żywność jest „wysoka lub bogata w składnik odżywczy”.
Dodatkowo w przypadku karmy dla zwierząt domowych istnieje odstępstwo, które zezwala na zastąpienie „białka surowego” przez „białko” oraz „surowe oleje i tłuszcze” na „zawartość tłuszczu ”.