Tauryna

Co to jest tauryna?
Tauryna (kwas 2-aminoetanosulfonowy) to naturalnie występujący kwas sulfonowy wytwarzany w wątrobie jako końcowy produkt metabolizmu cysteiny . Tauryna nie jest włączana do białek, ale jest wolna w tkankach zwierzęcych; najwyższe stężenia występują w mózgu , sercu i szkieletowych mięśni . Chociaż powszechnie określany jako aminokwas, nie zawiera grupy karboksylowej i nie jest klasyfikowany jako prawdziwy aminokwas. Psy potrafią syntetyzować taurynę z prekursorów diety i zazwyczaj są w stanie wytwarzać ilości wystarczające do zaspokojenia codziennych potrzeb. Koty nie są w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości tauryny, aby zaspokoić zapotrzebowanie, dlatego w diecie wymagana jest wstępnie przygotowana tauryna.

Dlaczego to jest ważne?
Znaczenie tauryny wiąże się z jej rolą w wielu różnych układach narządów, zwłaszcza w mózgu i sercu. Niedobór skutkuje poważnymi, a czasem nieodwracalnymi stanami. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, w jaki sposób zwierzęta mogą rozwijać się z niedoborami i być świadomym strategii unikania lub leczenia niedoborów.

Role w ciele
Tauryna jest używana do sprzęgania kwasów żółciowych w sole żółciowe zarówno u psów, jak i kotów. Koty używają tauryny tylko do tworzenia soli żółciowych, podczas gdy psy są w stanie sprzęgać kwasy żółciowe z tauryną lub glicyną, w zależności od dostępności jednego z aminokwasów. Koty nie są w stanie zmienić koniugacji na glicynę, podobnie jak psy i inne gatunki, i mają bezwzględną utratę tauryny w kale. Sole żółciowe są rozprzęgane w świetle jelita przez bakterie, a rozprzęgnięte kwasy żółciowe wracają do wątroby przez krążenie jelitowo-wątrobowe. Tauryna jest następnie albo wchłaniana przez enterocyty, wydalana z kałem, albo dalej wykorzystywana przez bakterie jelitowe.
Tauryna odgrywa również rolę w prawidłowej funkcji siatkówki i mięśnia sercowego, osmoregulacji, agregacji płytek krwi, modulacji przepływu wapnia w komórkach, reprodukcji i odpowiedzi immunologicznej.

Istnieją trzy ustalone zespoły kliniczne związane z niedoborem tauryny:

Centralne zwyrodnienie siatkówki kota (FCRD)
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM)
Niewydolność reprodukcyjna.