Co to jest witamina A ( retinol ) 
Witamina A to ogólne określenie grupy niezbędnych, rozpuszczalnych w tłuszczach retinoidów. Retinol jest alkoholową formą witaminy A znajdującą się w krążeniu, podczas gdy retinal, estry retinylu i B-karoten są częściej spotykane w żywności. Dietetyczne estry siatkówki i retinylu znajdują się w tkankach zwierzęcych i są hydrolizowane przez enzymy trzustkowe i jelitowe w świetle jelita, wbudowywane do mieszanych miceli z tłuszczem pokarmowym i wchłaniane przez dyfuzję przez błonę śluzową jelita cienkiego. B-karoten jest syntetyzowany przez rośliny i jest uważany za cząsteczkę prowitaminy A składającą się z 2 podjednostek retinolu. B-karoten jest wchłaniany przez jelito cienkie w stanie nienaruszonym, a u psów jest rozszczepiany na dwie cząsteczki siatkówki przez dioksygenazę B-karotenu. Koty nie mają tego enzymu i wymagają w diecie preformowanej witaminy A. Po wchłonięciu retinol jest uwalniany do układu limfatycznego wraz z chylomikronami i transportowany do wątroby, gdzie wiąże się z białkiem wiążącym retinol (RBP). Wątroba jest głównym miejscem przechowywania witaminy A. Retinol związany z RBP jest uwalniany do krążenia wrotnego i transportowany do tkanek docelowych. Kwas retinowy jest głównym aktywnym metabolitem retinolu w komórce.

Dlaczego to jest ważne?
Witamina A jest ważna dla prawidłowego widzenia, różnicowania komórek, morfogenezy, funkcji odpornościowej i transferu białek przezbłonowych.

Role w ciele
Witamina A w połączona z resztą lizyny w rodopsynie w siatkówce. Kiedy światło uderza w rodopsynę, ulega ona zmianie konformacyjnej, w wyniku której powstaje impuls nerwowy i normalna fototransdukcja.
Wzrost i różnicowanie komórek: Receptory kwasu retinowego (RAR) znajdują się w sekwencjach genów DNA wpływających na prawidłowy rozwój płodu. Receptory kwasu retinowego kontrolują również transkrypcję genów, które syntetyzują białka macierzy zewnątrzkomórkowej, różnicowanie komórek nabłonka wydzielającego śluz, a komórkowe RBP mogą pomóc w stabilizacji RNA podczas transkrypcji genów.
Funkcja immunologiczna: Kwas retinowy promuje różnicowanie komórek T i produkcję przeciwciał.