Co to jest witamina B12 (kobalamina) 
Witamina B12 jest niezbędną, rozpuszczalną w wodzie witaminą zawierającą kobalt. Kobalamina jest preferowaną nazwą dla rodziny witamin znane jako witamina B12. Jest syntetyzowana przez bakterie w jelicie grubym kotów i psów, jednak miejsce syntezy znajduje się w ogonie do miejsca wchłaniania, co czyni kobalaminę niezbędnym składnikiem pokarmowym. Kobalamina w diecie wiąże się z białkiem jako metylokobalamina lub adenozylokobalamina i musi zostać rozszczepiona, a następnie związana z endogennie syntetyzowaną glikoproteiną zwaną czynnikiem wewnętrznym (IF). Czynnik wewnętrzny wytwarzany jest w żołądku i trzustce psów, ale wyłącznie w trzustce u kotów. Receptory śluzówkowe dla IF znajdują się w najwyższym stężeniu w jelicie krętym psów i kotów. Po związaniu IF kobalamina jest dysocjowana i wchłaniana przez enterocyt, gdzie jest następnie wiązana głównie z inną glikoproteiną (transkobalaminą II) w celu transportu we krwi. Kobalamina jest głównie magazynowana w wątrobie i swobodnie wydalana przez kanaliki nerkowe.

Dlaczego to jest ważne?
Kobalamina w postaci metylokobalaminy i adenozylokobalaminy są kofaktorami niezbędnymi do reakcji związanych z transferem węgla i metabolizmem kwasów tłuszczowych.

Role w ciele
Przenoszenie węgla: Kobalamina jest kofaktorem dla syntazy metioniny, używanym do przenoszenia grupy metylowej do homocysteiny i regeneracji metioniny i tetrahydrofolianu.
Metabolizm propionianu: Propionyl-CoA powstaje podczas katabolizmu określonych aminokwasów (tj. izoleucyny, waliny, metioniny i treoniny) oraz mitochondrialnej B-oksydacji nieparzystych kwasów tłuszczowych. Propionylo-CoA jest następnie przekształcany w metylomalonylo-CoA przez zawierający biotynę enzym karboksylazę propionylo-CoA. Enzym zależny od kobalaminy, mutaza metylomalonylo-CoA, następnie przekształca metylomalonylo-CoA w sukcynylo-CoA, który może zasilać cykl kwasu trikarboksylowego (TCA), być stosowany do syntezy hemu lub jako szkielet węglowy do glukoneogenezy.