Co to jest witamina B3 (niacyna)
Witamina B 3, zwana również niacyną, jest niezbędną witaminą rozpuszczalną w wodzie, która uczestniczy jako kofaktor w metabolizmie glukozy, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Termin niacyna jest używany do opisania wielu związków, które mają aktywność biologiczną związaną z nikotynamidem, w tym kwas nikotynowy i różne struktury nukleotydów pirydynowych. Kwas nikotynowy i dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) oraz fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP) są metabolizowane do nikotynamidu w świetle jelita i wchłaniane przez błonę śluzową jelita poprzez transport za pośrednictwem nośnika lub dyfuzję bierną. Po wejściu do enterocytu nikotynamid jest uwalniany jako wolny nikotynamid lub przekształcany w NAD do wykorzystania przez komórkę. Pochodne niacyny są filtrowane przez kanaliki nerkowe, z aktywną reabsorpcją w okresach niskiego spożycia.

Jak większość zwierząt, psy potrafią syntetyzować pewną ilość niacyny z tryptofanu – aminokwasu egzogennego. Metabolit tryptofanu α-amino-β-karboksymukonowy-ε-semialdahyd może być wykorzystany w jednym z dwóch szlaków; może być degradowane przez pikolinowego karboksylazy z wytworzeniem acetylo-CoA i CO 2 albo może być wykorzystywane do wytwarzania amidu kwasu nikotynowego. Koty, w przeciwieństwie do psów, nie są w stanie syntetyzować znacznych ilości niacyny z tryptofanu, ponieważ mają bardzo wysoką aktywność enzymu karboksylazy pikolinowej, co powoduje szybki katabolizm trypofanu do acetylo-CoA i CO 2. Jako takie, koty wymagają preformowanej niacyny w diecie.

Dlaczego to jest ważne?
Niacyna jest stosowana w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych obejmujących katabolizm glukozy, kwasów tłuszczowych, ciał ketonowych i aminokwasów. Przewlekły niedobór niacyny powoduje szereg objawów klinicznych, od zapalenia skóry i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, po biegunkę i śmierć. Ten stan był pierwotnie nazywany czarnym językiem u psów i był używany jako model do zrozumienia i zapobiegania pelagrze (tj. niedoborowi niacyny) u ludzi.

Role w ciele
Funkcja metaboliczna: Pochodne niacyny, NAD i NADP, są wymaganymi kofaktorami w reakcjach dehydrogenazy/reduktazy. Ogólnie rzecz biorąc, NAD jest używany w reakcjach katabolicznych obejmujących metabolizm glukozy, kwasów tłuszczowych, ketonów i aminokwasów, podczas gdy NADP jest używany w syntezie lipidów i cholesterolu. Zarówno NAD, jak i NADP działają również jako donory elektronów do dinukleotydu flawino-adeninowego pochodnej ryboflawiny (FAD) w mitochondrialnym łańcuchu transportu elektronów podczas produkcji adenozynotrifosforanu (ATP).
Zastosowania terapeutyczne: Wykazano, że suplementacja wysokimi dawkami niacyny zmniejsza lipoproteinę o niskiej gęstości (LDL) i lipoproteinę o bardzo niskiej gęstości (VLDL), jednocześnie zwiększając stężenie cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) u ludzi. Suplementacja niacyną jest sugerowana jako leczenie zmniejszające hipercholesterolemię u psów i wykazano, że zmniejsza syntezę VLDL u otyłych psów.