Co to jest witamina B6 (pirydoksyna)
Witamina B6, powszechnie nazywany pirydoksyny, jest niezbędne witaminy rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się jako kofaktor w wielu reakcjach enzymatycznych. Witamina B6 w diecie występuje jako pirydoksyna, pirydoksal i pirydoksamina, z których wszystkie są hydrolizowane przez fosfatazę przed absorpcją przez śluzówkę jelit przez pasywną dyfuzję. Gdy w enterocycie hydrolizowany witaminy B6 pochodna jest fosforylowana przez kinazy pirydoksyny i transportowany do wątroby, do dalszego metabolizmu do jego postaci aktywnej, pirydoksal-5-fosforan (PLP). W wątrobie PLP wiąże się z albuminąa następnie transportowane do tkanek docelowych. Duże stężenia pirydoksyny znajdują się w mięśniach, ale ta depot nie jest dostępna w okresach niedoboru witaminy B6 i jest uwalniana tylko podczas katabolizmu mięśni. Witamina B6 pochodne swobodnie przesączono przez kanaliki nerkowe.

Dlaczego to jest ważne?
Aktywną formą witaminy B6 PLP, bierze udział w wielu reakcjach z udziałem aminową metabolizm kwasu (np. aminotransferaz, dekarboksylazy, racemizations), jak również różnymi drogami syntetycznymi i glukoneogenezy.

Role w ciele
Witamina B6 jako PLP jest niezbędnym kofaktorem fosforylazy glikogenu podczas glukoneogenezy. Jest również kofaktorem w transferazie seryny palmitoilowej stosowanej w syntezie sfingolipidów, kofaktorem w syntentazie kwasu γ-aminolewulinowego, pierwszym i ograniczającym szybkość etapie syntezy hemu. PLP jest również niezbędny do syntezy tauryny, dopaminy, histaminy i norepinefryny oraz bierze udział w wielu etapach konwersji tryptofanu do niacyny.