Co to jest witamina B9 (kwas foliowy) 
Witamina B9, zwany również jako kwas foliowy, jest niezbędny. Są to witaminy rozpuszczalne w wodzie. Kwas foliowy w diecie jest hydrolizowany przez enzymy jelitowe rąbka szczoteczkowego i wchłaniany do enterocytów zarówno poprzez transport za pośrednictwem nośnika, jak i dyfuzję bierną. Kwas foliowy jest dalej metabolizowany w enterocytach do 5-metylotetrahydrofolianu i uwalniany do krążenia wrotnego. Krążący 5-metylotetrahydrofolian jest następnie wychwytywany przez wątrobę, gdzie jest zatrzymywany lub uwalniany z powrotem do krążenia. Pochodne kwasu foliowego są filtrowane przez kanaliki nerkowe, z aktywną reabsorpcją w okresach niskiego spożycia.

Dlaczego to jest ważne?
Kwas foliowy jest kofaktorem stosowanym w transferze jednego węgla w metabolizmie aminokwasów i nukleotydów.

Role w ciele
Metabolizm aminokwasów: kofaktory kwasu foliowego są wykorzystywane do wzajemnej konwersji seryny i glicyny, katabolizmu histydyny oraz regeneracji metioniny poprzez oddanie grupy metylowej do homocysteiny.
Synteza nukleotydów: Pochodne kwasu foliowego są niezbędne do syntezy puryn, a także działają jako kofaktory dla syntazy tymidylanowej i reduktazy dihydrofolianowej stosowanej w syntezie tyminy. Syntaza tymidylanowa i reduktaza dihydrofolianowa mają wysoką ekspresję w tkance replikującej.
Cel terapeutyczny: Antagonista kwasu foliowego, metotreksat, stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka, jest selektywnym inhibitorem reduktazy dihydrofolianowej.