Co to jest witamina E (α-tokoferol)

Witamina E to kategoria niezbędnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zwanych tokoferolami . W naturze występują cztery stereoizomery tokoferoli (α, β, γ i δ). Spośród nich najwyższą aktywność biologiczną ma α-tokoferol . Podobnie jak inne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, witamina E jest włączana do mieszanych miceli wraz z tłuszczem pokarmowym i wchłaniana przez dyfuzję przez powierzchnię śluzówki jelita cienkiego . Wchłonięta witamina E jest następnie włączana do chylomikronów i uwalniana do układu limfatycznego w celu transportu do wątroby , chociaż zachodzi również pewna absorpcja do krążenia wrotnego. W wątrobie selektywne białka wiążące α-tokoferol będą włączać α-tokoferol dolipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL); Białka wiążące α-tokoferol mają jedynie ograniczone wiązanie izomerów β-, γ- lub δ. Powstałe VLDL obciążone α-tokoferolem transportują α-tokoferol w całym organizmie. Witamina E jest wydalana głównie z żółcią z kałem, chociaż znaczne ilości metabolitu kwasu α-tokoferowego mogą być również tracone z moczem.

Dlaczego to jest ważne?
Witamina E jest przeciwutleniaczem, który chroni błony komórkowe przed peroksydacją lipidów przez wolne rodniki.

Role w ciele
Przeciwutleniacz: Reaktywne formy tlenu (np. nadtlenek, ponadtlenek i rodniki tlenku azotu) powstają podczas normalnego oddychania komórkowego. Te wolne rodniki mogą powodować uszkodzenia związanych z błoną wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) oraz kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) . Błona i wewnątrzkomórkowa witamina E jest w stanie przekazać elektron wodorowy, aby zapobiec lub zatrzymać propagację tego uszkodzenia komórkowego. Utlenione α-tokoferole mogą być regenerowane w komórce przez inne układy antyoksydacyjne, takie jak glutation i witamina C.
Sygnalizacja komórkowa: Oprócz roli przeciwutleniacza, α-tokoferol jest również inhibitorem kinazy białkowej C w płytkach krwi . Obecność wysokich stężeń α-tokoferolu w komórkach śródbłonka zmniejsza również wewnątrzkomórkowe i naczyniowe cząsteczki adhezyjne. Połączenie tych dwóch efektów może spowodować zahamowanie agregacji płytek.