Włókno surowe 

Włókna surowe nazywamy frakcje ścian komórkowych roślin, które są zbudowane z celulozy, hemicelulozy i ligniny.