Żelazo 

Co to jest ?
Żelazo jest jednym z najbardziej powszechnych pierwiastków na ziemi i znajduje się powszechnie jako tlenek żelaza minerałów. Jest niezbędnym składnikiem odżywczym u psów i kotów, ale jest określany jako pierwiastek śladowy, ponieważ jest wymagany w znacznie mniejszych ilościach niż główne minerały, takie jak wapń i fosfor. Żelazo w diecie występuje w dwóch formach: nieorganicznej i organicznej, przy czym ta ostatnia jest głównie żelazem hemowym, gdzie żelazo znajduje się w centrum kompleksu organicznego.

Dlaczego to jest ważne?
Żelazo zostało uznane za niezbędny składnik diety ponad 100 lat temu. Jego podstawową rolą jest służenie jako składnik hemoglobiny i mioglobiny, które są kluczem do transportu i ruchu tlenu w organizmie. Działa również w wielu enzymach, takich jak cytochromy, które są kluczowymi regulatorami metabolizmu energetycznego.

Role w ciele
Hemoglobina znajdująca się w czerwonych krwinkach (erytrocytach) transportuje tlen z płuc do tkanek. Mioglobina jest głównym transporterem tlenu w tkankach mięśniowych. Jako składnik cytochromów, takich jak cytochrom c i oksydaza cytochromowa, żelazo jest również niezbędne do funkcjonowania łańcucha transportu elektronów i produkcji energii w postaci adenozynotrójfosforanu (ATP). Po hemie wątroba zawiera największe zapasy żelaza, takie jak ferrytyna lub hemosyderyna, które są białkami zawierającymi żelazo. Zapasy żelaza w organizmie są ściśle regulowane, aby zapewnić odpowiednie zapasy dla potrzeb żywieniowych, unikając jednocześnie nadmiernej toksyczności. Osiąga się to przede wszystkim poprzez regulację wchłaniania. Na biologiczną dostępność żelaza wpływa szereg czynników, w szczególności forma chemiczna źródła żelaza. Ponadto niektóre minerały, zwłaszcza wapń, mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, więc jeśli zwierzęciu podaje się suplementy wapnia, szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej zawartości żelaza w diecie.