Aminokwasy 

Są składnikami strukturalnymi białek we wszystkich roślinach, zwierzętach i grzybach. Uważane są za niezbędne (niezbędne) lub zbędne (niekonieczne).

Niezbędne aminokwasy to te, które są wymagane w postaci wstępnie wytworzonej w diecie, ponieważ zwierzę albo nie ma szlaku metabolicznego do syntezy danego aminokwasu, albo nie jest w stanie wytworzyć wystarczających ilości do wzrostu i normalnych funkcji fizjologicznych/biochemicznych.
Nieistotne aminokwasy to te, które mogą być wytwarzane endogenne z dostępnych źródeł azotu i węgla.

Aminokwasy które mogą występować w naszych karmach LizynaMetionina , Tauryna .

Aminokwasy