skladniki HauMru


Witaminy

Witaminy są związkami organicznymi niezbędnymi do normalnych reakcji metabolicznych w organizmie. Dzielą się na dwie szerokie kategorie:
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E i K
Witaminy rozpuszczalne w wodzie: B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B4 (cholina), B5 (kwas pantotenowy), B6 (pirydoksyna), Witamina B7 (biotyna), B9 (kwas foliowy) i B12 (kobalamina)

Dorosłe zwierzęta są w stanie magazynować witaminy rozpuszczalne w tłuszczach w tkance tłuszczowej i wątrobie oraz mogą mobilizować je do zaspokojenia potrzeb całego organizmu w odpowiedzi na niedobory żywieniowe; z tego powodu objawy kliniczne niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach mogą potrwać od tygodni do miesięcy. Młode, rosnące zwierzęta mają ograniczone zapasy i rezerwy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, przez co są mniej zdolne do radzenia sobie nawet ze stosunkowo krótkotrwałymi niedoborami.
Witaminy rozpuszczalne w wodzie nie mogą być przechowywane przez psy lub koty, a niedobór tych witamin w diecie może skutkować klinicznymi objawami choroby w ciągu kilku dni lub tygodni.

Witaminy

Witamina A (Retinol)

Co to jest witamina A (retinol)
Witamina A to ogólne określenie grupy niezbędnych, rozpuszczalnych w tłuszczach retinoidów. Retinol jest alkoholową formą witaminy A znajdującą się w krążeniu, podczas gdy retinal, estry retinylu i B-karoten są częściej spotykane w żywności. Dietetyczne estry siatkówki i retinylu znajdują się w tkankach zwierzęcych i są hydrolizowane przez enzymy trzustkowe i jelitowe w świetle jelita, wbudowywane do mieszanych miceli z tłuszczem pokarmowym i wchłaniane przez dyfuzję przez błonę śluzową jelita cienkiego. B-karoten jest syntetyzowany przez rośliny i jest uważany za cząsteczkę prowitaminy A składającą się z 2 podjednostek retinolu. B-karoten jest wchłaniany przez jelito cienkie w stanie nienaruszonym, a u psów jest rozszczepiany na dwie cząsteczki siatkówki przez dioksygenazę B-karotenu. Koty nie mają tego enzymu i wymagają w diecie preformowanej witaminy A. Po wchłonięciu retinol jest uwalniany do układu limfatycznego wraz z chylomikronami i transportowany do wątroby, gdzie wiąże się z białkiem wiążącym retinol (RBP). Wątroba jest głównym miejscem przechowywania witaminy A. Retinol związany z RBP jest uwalniany do krążenia wrotnego i transportowany do tkanek docelowych. Kwas retinowy jest głównym aktywnym metabolitem retinolu w komórce.

Dlaczego to jest ważne?
Witamina A jest ważna dla prawidłowego widzenia, różnicowania komórek, morfogenezy, funkcji odpornościowej i transferu białek przezbłonowych.

Role w ciele
Witamina A w połączona z resztą lizyny w rodopsynie w siatkówce. Kiedy światło uderza w rodopsynę, ulega ona zmianie konformacyjnej, w wyniku której powstaje impuls nerwowy i normalna fototransdukcja.
Wzrost i różnicowanie komórek: Receptory kwasu retinowego (RAR) znajdują się w sekwencjach genów DNA wpływających na prawidłowy rozwój płodu. Receptory kwasu retinowego kontrolują również transkrypcję genów, które syntetyzują białka macierzy zewnątrzkomórkowej, różnicowanie komórek nabłonka wydzielającego śluz, a komórkowe RBP mogą pomóc w stabilizacji RNA podczas transkrypcji genów.
Funkcja immunologiczna: Kwas retinowy promuje różnicowanie komórek T i produkcję przeciwciał.

Sprawdź gdzie występuje – Witamina A (Retinol)

Witamina B1 (Tiamina)

Co to jest witamina B1 (tiamina)
Witamina B1 , zwana również tiaminą , jest niezbędną witaminą rozpuszczalną w wodzie stosowaną w metabolizmie glukozy i aminokwasów oraz produkcji energii. Tiamina jest łatwo wchłaniana przez błonę śluzową jelita poprzez aktywny transport za pośrednictwem nośnika oraz poprzez dyfuzję bierną . Po dotarciu do enterocytu tiamina może zostać przekształcona w pirofosforan tiaminy (TPP) do natychmiastowego użycia w komórce lub transportowana jako tiamina do krążenia wrotnego do wątroby . W wątrobie jest szybko rozprowadzany po całym ciele. Tiaminę można znaleźć jako wolną witaminę w osoczu, ale w dużej mierze znajduje się jako część TPP w erytrocytach i leukocytach . Tiamina nie jest magazynowana w organizmie i jest swobodnie filtrowana przez kanaliki nerkowe .

Dlaczego to jest ważne?
Tiamina jest wymagana do tworzenia (TPP), koenzymu wykorzystywanego podczas produkcji energii, i jest wymagana przez enzymy transketolazy wykorzystywane podczas metabolizmu glukozy. Koty wymagają około 3 razy więcej tiaminy na podstawie metabolicznej masy ciała w porównaniu z psami.

Role w ciele
Tiamina (jako TPP) odpowiada za dekarboksylację α-ketokwasów i pochodnych aceylo-CoA podczas metabolizmu aminokwasów i glukozy. Transketolaza zależna od TPP bierze również udział w metabolizmie syntezy glukozy i rybozy poprzez szlak pentozofosforanowy. Tiamina jest jednym z podstawowych składników odżywczych związanych z klinicznymi następstwami zespołu ponownego odżywienia. Zespół ponownego odżywienia może wystąpić, gdy przewlekle głodzone zwierzęta otrzymują duży bolus łatwo przyswajalnych węglowodanów bez odpowiedniej ilości niezbędnych składników odżywczych ograniczających tempo, w szczególności tiaminy, potasu i magnezu . Wewnątrzkomórkowe przesunięcie tych składników odżywczych może powodować szybkie i głębokie objawy kliniczne, prowadzące do śmierci, jeśli nie są leczone.

Witamina B1 (Tiamina)

Witamina B2 (Ryboflawina)

Co to jest witamina B2 (ryboflawina)?
Witamina B2 , zwana również ryboflawiną, jest niezbędną witaminą rozpuszczalną w wodzie. Ryboflawina jest wchłaniana przez błonę śluzową jelita głównie poprzez transport aktywny, z minimalną dyfuzją bierną. Ryboflawina wewnątrzkomórkowa lub osocza jest zazwyczaj związana z białkiem. Ryboflawina nie jest magazynowana w organizmie i jest swobodnie filtrowana przez kanaliki nerkowe.

Dlaczego to jest ważne?
Ryboflawina jest składnikiem koenzymów mononukleotydu flawiny (FMN) i dinukleotydu flawiny adeniny (FAD). Jest również niezbędnym składnikiem enzymu reduktazy glutationowej.

Role w ciele
Koenzymy FMN i FAD to odgrywa rolę katalizatora w reakcji redoks, takich jak przekształcenie retinolu w aktywny metabolit, kwas retinowy, tryptofan do niacyny i pirogronian z a-ketoglutaranu i są kofaktory w łańcuchu transportu elektronów. Ryboflawina jest również składnikiem enzymu antyoksydacyjnego, reduktazy glutationowej.

Witamina B2 (Ryboflawina)

Witamina B3 (Niacyna)

Co to jest witamina B3 (niacyna)?
Witamina B 3, zwana również niacyną, jest niezbędną witaminą rozpuszczalną w wodzie, która uczestniczy jako kofaktor w metabolizmie glukozy, kwasów tłuszczowych i aminokwasów. Termin niacyna jest używany do opisania wielu związków, które mają aktywność biologiczną związaną z nikotynamidem, w tym kwas nikotynowy i różne struktury nukleotydów pirydynowych. Kwas nikotynowy i dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) oraz fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP) są metabolizowane do nikotynamidu w świetle jelita i wchłaniane przez błonę śluzową jelita poprzez transport za pośrednictwem nośnika lub dyfuzję bierną. Po wejściu do enterocytu nikotynamid jest uwalniany jako wolny nikotynamid lub przekształcany w NAD do wykorzystania przez komórkę. Pochodne niacyny są filtrowane przez kanaliki nerkowe, z aktywną reabsorpcją w okresach niskiego spożycia.

Jak większość zwierząt, psy potrafią syntetyzować pewną ilość niacyny z tryptofanu – aminokwasu egzogennego. Metabolit tryptofanu α-amino-β-karboksymukonowy-ε-semialdahyd może być wykorzystany w jednym z dwóch szlaków; może być degradowane przez pikolinowego karboksylazy z wytworzeniem acetylo-CoA i CO 2 albo może być wykorzystywane do wytwarzania amidu kwasu nikotynowego. Koty, w przeciwieństwie do psów, nie są w stanie syntetyzować znacznych ilości niacyny z tryptofanu, ponieważ mają bardzo wysoką aktywność enzymu karboksylazy pikolinowej, co powoduje szybki katabolizm trypofanu do acetylo-CoA i CO 2. Jako takie, koty wymagają preformowanej niacyny w diecie.

Dlaczego to jest ważne?
Niacyna jest stosowana w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych obejmujących katabolizm glukozy, kwasów tłuszczowych, ciał ketonowych i aminokwasów. Przewlekły niedobór niacyny powoduje szereg objawów klinicznych, od zapalenia skóry i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, po biegunkę i śmierć. Ten stan był pierwotnie nazywany czarnym językiem u psów i był używany jako model do zrozumienia i zapobiegania pelagrze (tj. niedoborowi niacyny) u ludzi.

Role w ciele
Funkcja metaboliczna: Pochodne niacyny, NAD i NADP, są wymaganymi kofaktorami w reakcjach dehydrogenazy/reduktazy. Ogólnie rzecz biorąc, NAD jest używany w reakcjach katabolicznych obejmujących metabolizm glukozy, kwasów tłuszczowych, ketonów i aminokwasów, podczas gdy NADP jest używany w syntezie lipidów i cholesterolu. Zarówno NAD, jak i NADP działają również jako donory elektronów do dinukleotydu flawino-adeninowego pochodnej ryboflawiny (FAD) w mitochondrialnym łańcuchu transportu elektronów podczas produkcji adenozynotrifosforanu (ATP).
Zastosowania terapeutyczne: Wykazano, że suplementacja wysokimi dawkami niacyny zmniejsza lipoproteinę o niskiej gęstości (LDL) i lipoproteinę o bardzo niskiej gęstości (VLDL), jednocześnie zwiększając stężenie cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) u ludzi. Suplementacja niacyną jest sugerowana jako leczenie zmniejszające hipercholesterolemię u psów i wykazano, że zmniejsza syntezę VLDL u otyłych psów.

Witamina B3 (Niacyna)

Witamina B4 (Cholina)

Co to jest witamina B4 (Cholina)?
Cholina, określana również jako witamina B4, jest uważana za niezbędną substancję witaminopodobną dla psów i kotów. Jest rozpuszczalny w wodzie i często zawarty w mieszankach suplementów witamin z grupy B. Większość zwierząt jest w stanie endogennie syntetyzować część choliny podczas degradacji fosfolipidów w wątrobie. Wolna cholina jest uwalniana podczas metabolizmu fosfotydylocholiny i sfingomieliny, które następnie mogą być ponownie włączone do nowego fosfolipidu lub wykorzystane jako cholina, lub metabolit choliny, betaina.

Dlaczego to jest ważne?
Cholina jest ważnym pośrednikiem w reakcjach obejmujących oddawanie metylu. Jest także składnikiem fosfolipidów błonowych oraz neuroprzekaźnika acetylocholiny.

Role w ciele
Transfer metylu: Cholina zawiera trzy grupy metylowe (w porównaniu z jedną w s-adenozylometioninie lub metioninie), a jej aktywny metabolit betaina działa jako donor metylu w reakcjach takich jak konwersja homocysteiny do metioniny. Na zapotrzebowanie na cholinę wpływa całkowity metabolizm grup metylowych oraz przyjmowanie innych związków zawierających metyl, takich jak s-adenozylometionina i betaina.
Fosfolipid: Fosfotydylocholina jest jednym z najobficiej występujących fosfolipidów błonowych w organizmie. Zapewnia strukturę błonom komórkowym i jest niezbędny do tworzenia lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL) w wątrobie. Fosfolipidy są również zaangażowane w transdukcję sygnału między komórkami.
Neuroprzekaźnik: niewielka część dziennego zapotrzebowania na cholinę jest dalej acetylowana, tworząc acetylocholinę.

Witamina B4 (Cholina)

Witamina B5 (Kwas Pantotenowy)

Co to jest witamina B5 (kwas pantotenowy)?
Witamina B5, zwana również kwasem pantotenowym, jest niezbędną witaminą rozpuszczalną w wodzie stosowaną w metabolizmie energetycznym. Kwas pantotenowy jest integralnym składnikiem koenzymu A, który jest syntetyzowany u zwierząt w szeregu etapów obejmujących początkową fosforylację do 4′-fosforanu kwasu pantotenowego katalizowaną przez kinazę pantotenianową, podstawowy etap regulacyjny syntezy koenzymu A (CoA). Kwas pantotenowy w diecie jest szeroko rozpowszechniony w wielu produktach spożywczych i zwykle znajduje się jako składnik CoA, syntetazy acylo-CoA lub acylowych białek nośnikowych. Wszystkie te formy są hydrolizowane do kwasu pantotenowego w świetle jelita, zanim zostaną wchłonięte przez transport za pośrednictwem nośnika przez błonę śluzową. Kwas pantotenowy jest następnie transportowany we krwi w postaci czerwonych krwinek do tkanek docelowych. Kwas pantotenowy jest filtrowany przez kanaliki nerkowe, z aktywną reabsorpcją w okresach niskiego spożycia.

Dlaczego to jest ważne?
Kwas pantotenowy jest integralnym składnikiem koenzymu A (CoA), który jest kluczowym substratem w metabolizmie energetycznym, a także jest niezbędny do syntezy niektórych białek i kwasów tłuszczowych.

Role w ciele
Metabolizm energetyczny: kwas pantotenowy jako CoA tworzy acetylo-CoA, który kondensuje się ze szczawiooctanem, tworząc cytrynian w cyklu kwasów trikarboksylowych (TCA) podczas utleniania glukozy i kwasów tłuszczowych.
Reakcje syntezy: Acetyl-CoA jest używany do tworzenia sukcynylo-CoA do syntezy pierścienia porfirynowego w hemoglobinie; CoA zaangażowany w syntezę acetylocholiny, ciał ketonowych, kwasów tłuszczowych, cholesterolu i witaminy D.

Witamina B5 (Kwas Pantotenowy)

Witamina B6 (Pirydoksyna)

Co to jest witamina B6 (pirydoksyna)?
Witamina B6, powszechnie nazywany pirydoksyny, jest niezbędne witaminy rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się jako kofaktor w wielu reakcjach enzymatycznych. Witamina B6 w diecie występuje jako pirydoksyna, pirydoksal i pirydoksamina, z których wszystkie są hydrolizowane przez fosfatazę przed absorpcją przez śluzówkę jelit przez pasywną dyfuzję. Gdy w enterocycie hydrolizowany witaminy B6 pochodna jest fosforylowana przez kinazy pirydoksyny i transportowany do wątroby, do dalszego metabolizmu do jego postaci aktywnej, pirydoksal-5-fosforan (PLP). W wątrobie PLP wiąże się z albuminąa następnie transportowane do tkanek docelowych. Duże stężenia pirydoksyny znajdują się w mięśniach, ale ta depot nie jest dostępna w okresach niedoboru witaminy B6 i jest uwalniana tylko podczas katabolizmu mięśni. Witamina B6 pochodne swobodnie przesączono przez kanaliki nerkowe.

Dlaczego to jest ważne?
Aktywną formą witaminy B6 PLP, bierze udział w wielu reakcjach z udziałem aminową metabolizm kwasu (np. aminotransferaz, dekarboksylazy, racemizations), jak również różnymi drogami syntetycznymi i glukoneogenezy.

Role w ciele
Witamina B6 jako PLP jest niezbędnym kofaktorem fosforylazy glikogenu podczas glukoneogenezy. Jest również kofaktorem w transferazie seryny palmitoilowej stosowanej w syntezie sfingolipidów, kofaktorem w syntentazie kwasu γ-aminolewulinowego, pierwszym i ograniczającym szybkość etapie syntezy hemu. PLP jest również niezbędny do syntezy tauryny, dopaminy, histaminy i norepinefryny oraz bierze udział w wielu etapach konwersji tryptofanu do niacyny.

Witamina B6 (Pirydoksyna)

Witamina B7 (Biotyna)

Co to jest witamina B7 (biotyna)?
Witamina B7, zwana również biotyną, jest niezbędną witaminą rozpuszczalną w wodzie. Biotyna jest aktywnie transportowana przez błonę śluzową jelita z minimalną dyfuzją bierną i zwykle występuje jako wolna biotyna w osoczu. Biotyna nie jest magazynowana w organizmie i jest swobodnie filtrowana przez kanaliki nerkowe.

Dlaczego to jest ważne?
Jedyną znaną funkcją biotyny jest składnik enzymów karboksylazy, które biorą udział w metabolizmie energetycznym. W normalnych warunkach endogenna produkcja biotyny na drodze syntezy bakterii w przewodzie pokarmowym jest wystarczająca do zaspokojenia wymagań metabolicznych.

Role w ciele
Biotyna jest niezbędnym składnikiem 4 enzymów karboksylazy:

Karboksylaza pirogronianowa, która podczas metabolizmu węglowodanów przekształca pirogronian do szczawiooctanu (OAA);
karboksylaza acetylo-CoA, która jest etapem enzymu ograniczającego szybkość konwersji acetylo-CoA do malonylo-CoA w syntezie kwasów tłuszczowych;
karboksylaza propionylo-CoA, która karboksyluje propionylo-CoA (z metabolizmu aminokwasów, kwasów tłuszczowych lub węglowodanów) do metylomalonylo-CoA; oraz
karboksylaza 3-metylokrotonylo-CoA, która działa na szlaku katabolicznym leucyny.

Witamina B7 (Biotyna)

Witamina B9 (Kwas Foliowy)

Co to jest witamina B9 (kwas foliowy)?
Witamina B9, zwany również jako kwas foliowy, jest niezbędny. Są to witaminy rozpuszczalne w wodzie. Kwas foliowy w diecie jest hydrolizowany przez enzymy jelitowe rąbka szczoteczkowego i wchłaniany do enterocytów zarówno poprzez transport za pośrednictwem nośnika, jak i dyfuzję bierną. Kwas foliowy jest dalej metabolizowany w enterocytach do 5-metylotetrahydrofolianu i uwalniany do krążenia wrotnego. Krążący 5-metylotetrahydrofolian jest następnie wychwytywany przez wątrobę, gdzie jest zatrzymywany lub uwalniany z powrotem do krążenia. Pochodne kwasu foliowego są filtrowane przez kanaliki nerkowe, z aktywną reabsorpcją w okresach niskiego spożycia.

Dlaczego to jest ważne?
Kwas foliowy jest kofaktorem stosowanym w transferze jednego węgla w metabolizmie aminokwasów i nukleotydów.

Role w ciele
Metabolizm aminokwasów: kofaktory kwasu foliowego są wykorzystywane do wzajemnej konwersji seryny i glicyny, katabolizmu histydyny oraz regeneracji metioniny poprzez oddanie grupy metylowej do homocysteiny.
Synteza nukleotydów: Pochodne kwasu foliowego są niezbędne do syntezy puryn, a także działają jako kofaktory dla syntazy tymidylanowej i reduktazy dihydrofolianowej stosowanej w syntezie tyminy. Syntaza tymidylanowa i reduktaza dihydrofolianowa mają wysoką ekspresję w tkance replikującej.
Cel terapeutyczny: Antagonista kwasu foliowego, metotreksat, stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka, jest selektywnym inhibitorem reduktazy dihydrofolianowej.

Witamina B9 (Kwas Foliowy)

Witamina B12 (Kobalamina)

Co to jest witamina B12 (kobalamina)?
Witamina B12 jest niezbędną, rozpuszczalną w wodzie witaminą zawierającą kobalt. Kobalamina jest preferowaną nazwą dla rodziny witamin znane jako witamina B12. Jest syntetyzowana przez bakterie w jelicie grubym kotów i psów, jednak miejsce syntezy znajduje się w ogonie do miejsca wchłaniania, co czyni kobalaminę niezbędnym składnikiem pokarmowym. Kobalamina w diecie wiąże się z białkiem jako metylokobalamina lub adenozylokobalamina i musi zostać rozszczepiona, a następnie związana z endogennie syntetyzowaną glikoproteiną zwaną czynnikiem wewnętrznym (IF). Czynnik wewnętrzny wytwarzany jest w żołądku i trzustce psów, ale wyłącznie w trzustce u kotów. Receptory śluzówkowe dla IF znajdują się w najwyższym stężeniu w jelicie krętym psów i kotów. Po związaniu IF kobalamina jest dysocjowana i wchłaniana przez enterocyt, gdzie jest następnie wiązana głównie z inną glikoproteiną (transkobalaminą II) w celu transportu we krwi. Kobalamina jest głównie magazynowana w wątrobie i swobodnie wydalana przez kanaliki nerkowe.

Dlaczego to jest ważne?
Kobalamina w postaci metylokobalaminy i adenozylokobalaminy są kofaktorami niezbędnymi do reakcji związanych z transferem węgla i metabolizmem kwasów tłuszczowych.

Role w ciele
Przenoszenie węgla: Kobalamina jest kofaktorem dla syntazy metioniny, używanym do przenoszenia grupy metylowej do homocysteiny i regeneracji metioniny i tetrahydrofolianu.
Metabolizm propionianu: Propionyl-CoA powstaje podczas katabolizmu określonych aminokwasów (tj. izoleucyny, waliny, metioniny i treoniny) oraz mitochondrialnej B-oksydacji nieparzystych kwasów tłuszczowych. Propionylo-CoA jest następnie przekształcany w metylomalonylo-CoA przez zawierający biotynę enzym karboksylazę propionylo-CoA. Enzym zależny od kobalaminy, mutaza metylomalonylo-CoA, następnie przekształca metylomalonylo-CoA w sukcynylo-CoA, który może zasilać cykl kwasu trikarboksylowego (TCA), być stosowany do syntezy hemu lub jako szkielet węglowy do glukoneogenezy.

Witamina B12 (Kobalamina)

Witamina C (Kwas Askorbinowy)
Witamina D (Cholekalcyferol)

Co to jest witamina D (cholekalcyferol)?
Witamina D jest niezbędną witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Występuje w diecie w jednej z dwóch postaci: witaminy D3 pochodzenia zwierzęcego (cholekalcyferol) lub witaminy D2 pochodzenia roślinnego (ergokalcyferol) . Obie formy są włączane do mieszanych miceli z tłuszczem pokarmowym i wchłaniane przez dyfuzję przez powierzchnię śluzówki jelita cienkiego . Wchłonięta witamina D jest uwalniana do układu limfatycznego i transportowana do wątroby, gdzie przechodzi pierwszy z dwóch etapów hydroksylacji. Z wątroby witamina D jest następnie transportowana do nerekw drugim i ostatnim etapie hydroksylacji z wytworzeniem kalcytriolu. Kalcytriol jest biologicznie aktywną formą witaminy D, która wspomaga równowagę wapnia w organizmie . Ludzie są w stanie syntetyzować witaminę D poprzez konwersję 7-dehydrokalcyferolu (prekursora cholesterolu) do cholekalcyferolu, gdy skóra jest narażona na promieniowanie ultrafioletowe (UV), ale ani psy, ani koty nie są w stanie syntetyzować odpowiedniego poziomu witaminy D przy ekspozycji na promieniowanie UV ze względu na wysoką aktywność 7-dehydrokalcyferolu-Δ7 reduktazy.

Dlaczego to jest ważne?
Witamina D odgrywa kluczową rolę w regulacji homeostazy Ca i P.

Role w ciele
Homeostaza wapnia: W wątrobie witamina D w diecie jest hydroksylowana do 25-hydroksywitaminy D przez enzym 25-hydroksylazę. Jest to pierwszy krok w aktywacji witaminy D, a 25-hydroksywitamina D jest następnie wiązana z białkiem wiążącym witaminę D i uwalniana do krążenia. Związana z białkiem 25-hydroksywitamina D jest transportowana do nerek w drugim i ostatnim etapie aktywacji. Nefrowa hydroksylaza 1α-25 znajduje się w kanaliku proksymalnym nefronu i przekształca 25-hydroksywitaminę D w 1,25-hydroksywitaminę D (tj. kalcytriol). Ten enzym nerkowy jest pod kontrolą PTH . W okresach niskiego stężenia krążącego zjonizowanego wapnia gruczoł przytarczyczny uwalnia PTH, który z kolei stymuluje aktywność hydroksylazy 1α-25 do produkcji większejkalcytriol . Niskie stężenie krążącego PTH skutkuje niską aktywnością hydroksylazy 1α-25. Istnieją dwie główne tkanki docelowe dla kalcytriolu: nabłonek jelitowy i kość . W enterocytach kalcytriol stymuluje produkcję szeregu białek, w tym kalbindyny, białka wiążącego wapń, co ułatwia pobieranie wapnia z diety. Receptory kalcytriolu znajdują się również na osteoblastach w kościach. Wiązanie kalcytriolu do receptorów osteoblastycznych stymuluje produkcję cytokin regulujących odkładanie się minerałów i aktywność osteoklastyczną.

Sprawdź gdzie występuje – Witamina D (Cholekalcyferol)

Witamina E (Alfa Tokoferol)

Co to jest witamina E (α-tokoferol)?
Witamina E to kategoria niezbędnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zwanych tokoferolami . W naturze występują cztery stereoizomery tokoferoli (α, β, γ i δ). Spośród nich najwyższą aktywność biologiczną ma α-tokoferol . Podobnie jak inne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, witamina E jest włączana do mieszanych miceli wraz z tłuszczem pokarmowym i wchłaniana przez dyfuzję przez powierzchnię śluzówki jelita cienkiego . Wchłonięta witamina E jest następnie włączana do chylomikronów i uwalniana do układu limfatycznego w celu transportu do wątroby , chociaż zachodzi również pewna absorpcja do krążenia wrotnego. W wątrobie selektywne białka wiążące α-tokoferol będą włączać α-tokoferol dolipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL); Białka wiążące α-tokoferol mają jedynie ograniczone wiązanie izomerów β-, γ- lub δ. Powstałe VLDL obciążone α-tokoferolem transportują α-tokoferol w całym organizmie. Witamina E jest wydalana głównie z żółcią z kałem, chociaż znaczne ilości metabolitu kwasu α-tokoferowego mogą być również tracone z moczem.

Dlaczego to jest ważne?
Witamina E jest przeciwutleniaczem, który chroni błony komórkowe przed peroksydacją lipidów przez wolne rodniki.

Role w ciele
Przeciwutleniacz: Reaktywne formy tlenu (np. nadtlenek, ponadtlenek i rodniki tlenku azotu) powstają podczas normalnego oddychania komórkowego. Te wolne rodniki mogą powodować uszkodzenia związanych z błoną wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) oraz kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) . Błona i wewnątrzkomórkowa witamina E jest w stanie przekazać elektron wodorowy, aby zapobiec lub zatrzymać propagację tego uszkodzenia komórkowego. Utlenione α-tokoferole mogą być regenerowane w komórce przez inne układy antyoksydacyjne, takie jak glutation i witamina C.
Sygnalizacja komórkowa: Oprócz roli przeciwutleniacza, α-tokoferol jest również inhibitorem kinazy białkowej C w płytkach krwi . Obecność wysokich stężeń α-tokoferolu w komórkach śródbłonka zmniejsza również wewnątrzkomórkowe i naczyniowe cząsteczki adhezyjne. Połączenie tych dwóch efektów może spowodować zahamowanie agregacji płytek.

Sprawdź gdzie występuje – Witamina E (Alfa Tokoferol)

Witamina K (Menachinon-7, Mk-7)

Co to jest witamina K (menachinon-7, MK-7)?
Witamina K to kategoria niezbędnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które składają się z pierścieni naftachinonu z alifatycznymi łańcuchami bocznymi. Występują naturalnie w diecie jako jedna z dwóch form: witamina K1 pochodzenia roślinnego (filochinon) lub witamina K2 pochodzenia zwierzęcego (menachinon-7 lub MK-7) , ta ostatnia pochodzi z syntezy bakteryjnej w przewód pokarmowy. Witamina K3 (menadion) jest związkiem syntetycznym, często stosowanym jako suplement diety w paszach dla zwierząt. Jednak ta forma witaminy K (menadion) nie jest aktywna biologicznie, dopóki nie zostanie przekształcona w witaminę K2 (MK-7) przez drobnoustroje jelitowe przed wchłonięciem. Witamina K jest włączana do mieszanych miceli wraz z tłuszczem pokarmowym i wchłaniana przez dyfuzję przez powierzchnię śluzówki jelita cienkiego . Po dostaniu się do enterocytów wchłonięta witamina K jest włączana do chylomikronów i uwalniana do układu limfatycznego w celu transportu do wątroby . Witamina K jest wydalana głównie z żółcią z kałem, chociaż znaczne ilości są również wydalane z moczem.

Dlaczego to jest ważne?
Witamina K jest ważna dla prawidłowego krzepnięcia krwi i tworzenia kości . W normalnych warunkach endogenna synteza bakteryjna witaminy K w przewodzie pokarmowym jest wystarczająca do zaspokojenia wymagań metabolicznych.

Role w ciele
Czynniki krzepnięcia: alifatyczny łańcuch boczny na MK-7 służy jako substrat dla karboksylazy γ-glutamylowej, która powoduje karboksylację reszt glutamylowych na protrombinie (tj. czynniku II), a także reszt glutamylowych na czynnikach krzepnięcia VII, IX, X. Ta karboksylacja ułatwia wiązanie Ca 2+ i aktywację tych białek, co inicjuje kaskadę krzepnięcia. Dekarboksylowany MK-7 tworzy epoksyd witaminy K, który musi zostać poddany recyklingowi w reakcji z reduktazą epoksydu witaminy K w wątrobie.
Zdrowie kości: Osteokalcyna jest wydzielana przez osteoblasty i jest drugim co do wielkości białkiem w kościach. Reszty glutamylowe na osteokalcynie są karboksylowane przez enzymy karboksylazy zależne od witaminy K i umożliwiają wiązanie Ca2 +, a następnie tworzenie hydroksyapatytu w kości.

Sprawdź gdzie występuje – Witamina K (Menachinon-7, Mk-7)


Składniki Karmy Bezzbożowej